Välkommen till oss!

Foto: Josefin Zaar

Lydnadssektorns syfte är att hålla tävlingar och tillhandahålla träningsmöjligheter för klubbens lydnadsutövare, och vår vison är att få en levande lydnadsverksamhet med kurser och träningsdagar på Varbergs brukshundklubb med en bred bas där alla känner sig välkomna och tycker det är kul att hjälpa till.

Våra närmaste mål under kommande tid är följande; fler utbildade tävlingssekreterare och tävlingsledare, fler som känner att de kan vara ansvariga för att rodda tävlingar, få fler engagerade som funktionärer och uppmärksamma/uppmuntra ekipage.
 
Lydnadssektorn välkomnar alltid fler medlemmar som är intresserade av lydnad och vill bedriva arbete i sektorn. Kontakta Ida om du känner att du vill vara med och påverka och hjälpa till!

Lydnadssektorn välkomnar också alla intresserade till facebookgruppen Lydnad Varbergs BKH

Lydnad som tävlingsgren består av fyra olika klasser, och vill du veta mer om sporten kan du läsa mer inne på SBKs sida: https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/. På SBKs hemsida finns också alla regler och bedömningsanvisningar. Vi har även regelböcker till försäljning på klubben – hojta, maila eller skriv på facebook om du vill köpa ett exemplar så ordnar vi det.

Välkommen till vår träningsgrupp!

Träningsgrupp i tävlingslydnad
Tränar du lydnad men saknar träningskompisar eller bara vill ha fler?
Under våren startar vi åter upp en träningsgrupp med åtta platser som träffas varann onsdag under fem gånger:
22/4, 6/5, 20/5, 16 3/6, 17/6 kl 18.30-ca 20.30
Det är ingen som leder träningsgruppen utan vi hjälps åt! Man behöver inte ha kommit särskilt långt eller kunna mycket men vara intresserad och engagerad i de andras träning och hjälpa de andra med det personen i fråga vill t ex kommendering, störning osv.
Intresserad? Anmäl er till lydnad@varbergsbk.se senast 15/4.

Kontakt

lydnad@varbergsbk.se
Sektorn består av:
Ida Bergström (sammankallande)
Maria Johonsson-Thorén
Tove Dahl
Erica Johansson
Matilda Karlsson

Foto: Josefin Zaar

Årets lydnadsekipage

Anmälan till Årets Lydnadsekipage kan göras när som helst under året genom att skicka namn på sig och sin hunds registrerade namn till lydnad@varbergsbk.se. För varje ekipage som anmäler sig räknas de tre bästa officiella resultaten. För deltagande krävs att ekipaget tävlat för Varbergs BK. Resultaten uppdateras under
årets gång genom hämtning från SBK tävling. Priserna kommer delas ut vid årsmötet under nästkommande år. Vinnaren får ett minnespris (rosett) och andra- och tredjepristagaren får mindre minnespriser (rosetter).
Poängen räknas genom att tävlingsstartens procentuella resultat multipliceras med
aktuell klass koefficient och omvandlas till hela poäng.
Koefficient :
Startklass:                1
Lydnadsklass 1:       1,05
Lydnadsklass 2:       1,10
Lydnadsklass 3:       1,15