Styrelse 2020

Magnus Magnus

Ordförande:
Magnus Karlsson
Tfn: 0703-581109
ordforande@varbergsbk.se

 

Ledamot:
Matilda Karlsson

Vice ordförande:
Mica Grälls
vordf@varbergsbk.se

 

Ledamot:
Malin Johansson

Sekreterare:
Carina Haglund

0703-404414
sekreterare@varbergsbk

 

Ledamot: 
Mikaela Hansson

Kassör:
Anna Wernersson
kassor@varbergsbk.se 

Suppleant:
Emma Johansson
Josefin Hederström

Revisorer:
Marianne Torbiörnsson
Anders Kjernholm

 

Valberedning:
Ida Bergström, Sammankallande
Katarina Antonsson