Välkommen till oss!

Foto: Josefin Zaar

Välkommen till en träningsdag i tävlingslydnad! 

När: 9 maj klockan 10.00 - 14.00
Antal deltagare: 8 st 
Anmäl till: lydnad@varbergsbk.se 
Kostnad gratis 
Öppen för medlemmar i alla klubbar men medlemskap i SBK krävs. 

Vi tränar en och en på det man vill och behöver och vi andra hjälps åt med det som den som tränar vill ha hjälp med. Det kan vara störningar, kommendering, filmning etc. Det är alltså ingen instruktörsledd träning utan alla ansvarar för att planera sin egen träning. Man kan vara med oavsett nivå.

Vi delas in i grupper beroende på hur många som anmäler sig och när man inte har hundtid så är man funktionär och behjälplig för den som har träningstid. Eftersom man ska kunna vara behjälplig så krävs det att hunden kan pausa i bur eller i bilen. 

Varmt välkomna!

Lydnadssektorns syfte är att hålla tävlingar och tillhandahålla träningsmöjligheter för klubbens lydnadsutövare, och vår vison är att få en levande lydnadsverksamhet med kurser och träningsdagar på Varbergs brukshundklubb med en bred bas där alla känner sig välkomna och tycker det är kul att hjälpa till.

Våra närmaste mål under kommande tid är följande; fler utbildade tävlingssekreterare och tävlingsledare, fler som känner att de kan vara ansvariga för att rodda tävlingar, få fler engagerade som funktionärer och uppmärksamma/uppmuntra ekipage.
 
Lydnadssektorn välkomnar alltid fler medlemmar som är intresserade av lydnad och vill bedriva arbete i sektorn. Kontakta Ida om du känner att du vill vara med och påverka och hjälpa till!

Lydnadssektorn välkomnar också alla intresserade till facebookgruppen Lydnad Varbergs BK

Lydnad som tävlingsgren består av fyra olika klasser, och vill du veta mer om sporten kan du läsa mer inne på SBKs sida: https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/. På SBKs hemsida finns också alla regler och bedömningsanvisningar. Vi har även regelböcker till försäljning på klubben – hojta, maila eller skriv på facebook om du vill köpa ett exemplar så ordnar vi det.

Kontakt

lydnad@varbergsbk.se
Sektorn består av:
Ida Bergström (sammankallande)
Matilda Karlsson
Malin Johansson
Josefin Hederström

Foto: Josefin Zaar

Årets lydnadsekipage

Anmälan till Årets Lydnadsekipage kan göras när som helst under året genom att skicka namn på sig och sin hunds registrerade namn till lydnad@varbergsbk.se. För varje ekipage som anmäler sig räknas de tre bästa officiella resultaten. För deltagande krävs att ekipaget tävlat för Varbergs BK. Resultaten uppdateras under
årets gång genom hämtning från SBK tävling. Priserna kommer delas ut vid årsmötet under nästkommande år. Vinnaren får ett minnespris (rosett) och andra- och tredjepristagaren får mindre minnespriser (rosetter).
Poängen räknas genom att tävlingsstartens procentuella resultat multipliceras med
aktuell klass koefficient och omvandlas till hela poäng.
Koefficient :
Startklass:                1
Lydnadsklass 1:       1,05
Lydnadsklass 2:       1,10
Lydnadsklass 3:       1,15