Mica, Kaosa och Vilja Mica, Kaosa och Vilja

Ordförande:
Mica Grälls
ordforande@varbergsbk.se
0761-663210

Matilda och Bix Matilda och Bix

Vice ordförande:
Matilda Olegård
vordf@varbergsbk.se

Anna, Tango och Salsa Anna, Tango och Salsa

Kassör:
Anna Wernersson
kassor@varbergsbk.se

Malin och Lycce Malin och Lycce

Sekreterare:
Malin Johansson
sekreterare@varbergsbk.se

Ledamot 1:
Peter Simlund

Josefin och Pax Josefin och Pax

Ledamot 3:
Josefin Hederström

Ledamot 4: 
Mikaela Hansson

Emma och Charli Emma och Charli

Suppleant 1:
Emma Johansson

Suppleant 2: 
Susanne Hannedahl

Revisorer:
Marianne Torbiörnsson
Anders Kjernholm

Valberedning:
Ida Bergström, SK
Mariella Gustafsson
Maria Johnson-Thorén