Valberedningens förslag till styrelse 2024

I dokumentet nedan hittar du valberedningens förslag till styrelse 2024. Där står ven information om nomineringsperioden som pågår mellan 15 november till 15 december och hur du nominerar någon annan till styrelsen. 

Styrelse 2023

Mica, Kaosa och Vilja Mica, Kaosa och Vilja

Ordförande:
Mica Grälls
0761-663210

Vice ordförande:
Peter Simlund

Ida, Hopper och Zilje Ida, Hopper och Zilje

Kassör:
Ida Bergström

Malin och Lycce Malin och Lycce

Sekreterare:
Malin Johansson

Josefin och Pax Josefin och Pax

Ledamot 2:
Josefin Hederström

Titti, Lindy och Ella Titti, Lindy och Ella

Suppleant 1: 
Titti Nordlöf

Suppleant 2: 
Susanne Hannedahl

Revisorer:
Marianne Torbiörnsson
Anders Kjernholm

Valberedning:
Maria Nilsson
Catrine Johansson