Styrelse 2021

Magnus Magnus

Ordförande:
Magnus Karlsson
Tfn: 0703-581109
ordforande@varbergsbk.se

Mica, Kaosa och Vilja Mica, Kaosa och Vilja

Vice ordförande:
Mica Grälls
vordf@varbergsbk.se

Carina och Ålga Carina och Ålga

Sekreterare:
Carina Haglund
sekreterare@varbergsbk.se

Anna, Tango och Salsa Anna, Tango och Salsa

Kassör:
Anna Wernersson
kassor@varbergsbk.se

Malin och Lycce Malin och Lycce

Ledamot:
Malin Johansson

Matilda och Bix Matilda och Bix

Ledamot:
Matilda Karlsson

Ledamot: 
Mikaela Hansson

Emma och Charli Emma och Charli

Suppleant:
Emma Johansson

Josefin och Pax Josefin och Pax

Suppleant:
Josefin Hederström

Revisorer:
Marianne Torbiörnsson
Anders Kjernholm

 

Valberedning:
Ida Bergström, Sammankallande
Katarina Antonsson