Mica, Kaosa och Vilja Mica, Kaosa och Vilja

Ordförande:
Mica Grälls
0761-663210

Vice ordförande:
Peter Simlund

Ida, Hopper och Zilje Ida, Hopper och Zilje

Kassör:
Ida Bergström

Malin och Lycce Malin och Lycce

Sekreterare:
Malin Johansson

Josefin och Pax Josefin och Pax

Ledamot 2:
Josefin Hederström

Titti, Lindy och Ella Titti, Lindy och Ella

Suppleant 1: 
Titti Nordlöf

Suppleant 2: 
Susanne Hannedahl

Revisorer:
Marianne Torbiörnsson
Anders Kjernholm

Valberedning:
Peter Anglevåg
Iréne Tell