Fixargruppen

Klubben är i startgroparna med att få till en fixargrupp. Denna har till uppgift att ansvara för planeringen av fixardagar, samt ha en överblick på vad som behöver göras med såväl klubbstuga som utemiljö. Men fixargruppen kan inte göra allt själva! Fyll gärna i enkäten över vad just du kan tänka dig att hjälpa till med, litet som stort! Google Formulär hittar du här!

Är du sugen på att bli en del av klubbens fixargrupp? Kontakta sektorn via knappen!

Vill du hjälpa till och städa stugan? 
Fyll i när du kan städa här!

Planerade fixardagar

12/9 från klockan 18.00
På agendan: olja borden på altanen

Det går bra att bara dyka upp eller anmäla sig i evenmanget på Facebook.

18/9 från klockan 10.00
På agendan: måla klart altanen och olja golvet. Renovera resterande bord som behöver lagas.

Det går bra att bara dyka upp eller anmäla sig i evenmanget på Facebook.

Länk till Facebook.

Sektorn består av:

Emma Johansson - sammankallande
Mikaela Hansson
Malin Johansson