Fixargruppen

Klubben är i startgroparna med att få till en fixargrupp. Denna har till uppgift att ansvara för planeringen av fixardagar, samt ha en överblick på vad som behöver göras med såväl klubbstuga som utemiljö. Men fixargruppen kan inte göra allt själva! Fyll gärna i enkäten över vad just du kan tänka dig att hjälpa till med, litet som stort! Google Formulär hittar du här!

Är du sugen på att bli en del av klubbens fixargrupp? Kontakta sektorn via knappen!

Vill du hjälpa till och städa stugan? 
Fyll i när du kan städa här!

Planerade fixardagar

Sektorn består av:

Emma Johansson - sammankallande
Mikaela Hansson
Malin Johansson