Årets brukshund 2022

Stort grattis till Ida och Zilje!

Året bruks/IPO-R-hund!

Anmälan till Årets Bruks/IPO-R-ekipage kan göras när som helst under året genom att skicka namn på sig och sin hunds registrerade namn till brukssektorn.

För varje ekipage som anmäler sig räknas de två bästa officiella resultaten.
För deltagande krävs att ekipaget tävlat för Varbergs BK.

Resultaten uppdateras under årets gång genom hämtning från SBK tävling. Priserna kommer delas ut vid årsmötet under nästkommande år. Vinnaren får ett minnespris (rosett) och andra- och tredjepristagaren får mindre minnespriser (rosetter).

Poängen räknas genom att tävlingsstartens procentuella resultat multipliceras med
aktuell klass koefficient och omvandlas till hela poäng.

Koefficient :
Apell + V  Kof 1
Lägre kof 1,25
Högre + A kof 1,30
Elit + B kof 1,35

Brukssektorn
ansvarar för bruksgrenarna

Svenska bruksgrenarna
IPO-R
IGP
Mondioring


Läs mer om "din" gren i menyn till vänster.

Birgitta och Cola tränar kryp. Foto: Malin Johansson
Birgitta och Cola tränar kryp. Foto: Malin Johansson