Medlemsmöten 2022

Medlemsmöten 2023:

28 mars klockan 19.00
23 maj klockan 19.00
29 augusti klockan 19.00
21 november klockan 19.00


Styrelsemöten 2023:
27 februari
20 mars
25 april
6 juni
15 augusti

Resterande styrelsemöten bestäms och läggs upp löpande under året. 

Årsmöte 2024:
11 februari 16.00

Du vet väl om att du som medlem kan skicka in förslag eller motioner till klubben? Motioner för medlemsmöten vill vi ha in i god tid innan medlemsmötet. Styrelsen måste hinna ha ett styrelsemöte med motionen på dagordningen för att motionen ska kunna tas upp på ett medlemsmöte. Ju tidigare du skickar in desto större chans att allt hinner gås igenom till nästa medlemsmöte. 

Motioner till årsmöte som är klubbens högst beslutande organ ska vara inne senast 20 oktober året innan.

Förslag eller motion skickar du till hela styrelsen.

Här kan du läsa mer om hur du skriver en motion.

Protokoll

Protokoll:
2023:

Medlemsmöte 2023-08-29 Protokoll
Medlemsmöte 2023-05-23 Protokoll
Medlemsmöte 2023-03-28 Protokoll
Årsmöte 2023-02-12 Protokoll

2022:
Medlemsmöte 2022-11-15 Protokoll
Medlemsmöte 2022-08-30 Protokoll
Extra medlemsmöte 2022-07-28 Protokoll
Medlemsmöte 2022-05-24 Protokoll
Medlemsmöte 2022-03-22 Protokoll Bilaga 1
Uppdaterad Bilaga 1 aktuella e-postadresser
Årsmöte 2022-02-13 Protokoll

2021:
Medlemsmöte 21-03-22 Protokoll
Medlemsmöte 21-05-25 Protokoll
Medlemsmöte 21-08-31 Protokoll
Medlemsmöte 21-11-09 Protokoll

2020

Årsmöte 2020 Dagordning
Medlemsmöte 20-03-16
Presentation Protokoll


2019
Årsmöte 19-02-17: Protokoll

Medlemsmöte 19-04-02: Protokoll
Medlemsmöte 19-06-04: Protokoll
Medlemsmöte 19-09-10: Protokoll
Medlemsmöte 19-11-19: Protokoll


För att få tillgång till protokoll från styrelsemöte, kontakta vår ordförande.

Välkommen till årsmöte 2023

Årsmötet kommer vara i klubbstugan den 12 februari 17.30. Välkommen!