Medlemsmöten 2021

Medlemsmöten 2021:
22 mars 19.00: Digitalt medlemsmöte
25 maj 19.00: Digitalt medlemsmöte
31 augusti 18.30 på klubben
9 november 19.00 på klubben

Styrelsemöten 2021:
3 mars
14 april
11 maj
10 augusti
9 september
25 oktober
9 december

Protokoll

Protokoll:
2021:

Medlemsmöte 21-03-22 Protokoll
Medlemsmöte 21-05-25 Protokoll
Medlemsmöte 21-08-31 Protokoll
Medlemsmöte 21-11-09 Protokoll

2020

Årsmöte 2020 Protokoll
Medlemsmöte 20-03-16
Presentation Protokoll


2019
Årsmöte 19-02-17: Protokoll

Medlemsmöte 19-04-02: Protokoll
Medlemsmöte 19-06-04: Protokoll
Medlemsmöte 19-09-10: Protokoll
Medlemsmöte 19-11-19: Protokoll


För att få tillgång till protokoll från styrelsemöte, kontakta vår ordförande.

Välkommen till årsmöte

 Mer information kommer.

Handlingar årsmöte 2021