Varbergs Brukshundklubb

Varbergs Brukshundklubb

Kontakta klubben via mail här!

BG 836-0448

Här betalar du med Swish

När ni handlar hos oss på Varbergs Brukshundklubb ser vi helst att ni betalar med Swish:
1234 80 40 35
Specificera vad det är ni köpt i meddelanderutan; fika/camping//tävlingsbok och så vidare.

Hitta hit

Söder ifrån: 
Kör norrut på E6. Tag avfarten mot Tvååker. Sväng höger mot Varberg. Fortsätt till en rondell som du kör rakt fram i, mot Varberg. I nästa rondell, tag höger mot väg 41/153. Kör över järnvägsspåren och följ sedan vägen tills du kommer till en rondell. Sväng vänster i rondellen mot tunnelbygget. Sväng sedan första höger, sedan direkt vänster igen mot Brukshundklubb. Följ sedan skyltar mot Brukshundklubb.

Norr ifrån: 
Kör av motorvägen vid Varberg Centrum, sväng vänster i rondellen och följ väg 153 mot Varberg. I den första - nybyggda - rondellen kör du rakt fram mot centrum. I nästa rondell tar du vänster mot Apelviken. Därefter kör du rakt fram mot Träslöv och sedan rakt fram mot Tvååker. Fortsätt till ytterliggare en rondell där du svänger höger mot tunnelbygget. Sväng sedan första höger, sedan direkt vänster igen mot Brukshundklubb. Följ sedan skyltar mot Brukshundklubb.

Buller och vibrationer på klubben

Den 2 september 2019 påbörjade arbetet med södra mynningen och servicetunneln i Breared.
Läs om bygget av järnvägstunneln på Varbergs kommuns hemsida.
Här nedan ligger svar på frågorna klubben skickade iväg efter medlemsmötet den 13 mars. 
Har ni ytterligare frågor rörande tunnelbygget så får ni gärna höra av er till Mica här.

Hur många gånger per dag sprängs det? SVAR: När vi är ovan jord (fram till slutet på sommaren) så kan det vara så att vi har två mindre laddningar samma dag, jag vill inte utesluta det. Under jord så är det normalt bara ean salva per cykel och arbetslag. En cykel tar ca 24 timmar och vi har bara ett arbetslag det första månaderna. Vi behöver komma in en bit (ett par hundra meter) i berget innan det finns plats för fler arbetslag.
Kommer det vara sprängningar på helger? SVAR: Ovan jord (fram till slutet på sommaren) så har vi inte planerat någon sprängning på helger. Vi planerar att arbeta med sprängning mellan måndag och torsdag men fredagar kan förekomma (vi får enligt lag bara spränga ovan jord när det är ljust ute).
Hur lång är signalen innan smäll? SVAR: Signalen innan är ca:1-2minuter beroende på hur mycket folk som rör sig i området samt även hur stort område man vill nå ut till, vissa områden är större och man som person uppfattar inte alltid signalen förrän efter 10-20 sekunder beroende på om man är långt borta eller inte. Vi vill även att personer som är långt utanför skyddsområdet ska uppfatta att det är sprängningsarbeten som pågår.
Finns det app eller SMS tjänst för att informera om när det sprängs?
SVAR: En SMS-tjänst finns som sänder ut ett sms mellan 30-60 min före spräninging. Man anmäler sig via denna länk https://www.trafikverket.se/nara-dig/Halland/vi-bygger-och-forbattrar/Varberg-dubbelspar-i-tunnel-och-resecentrum/forvarning-sprangning/
Vilket säkerhetsavstånd gäller? Påverkar det klubbens planer?
SVAR: Säkerhetsavståndet är 75 meter från detonationen, men vi vill vara bättre än så, så jag har bestämt att det är 100m från vårat staket och stängsel som gäller. Brukshundklubben ligger ca 300-400 m ifrån närmaste staket, dvs ni kan bedriva er verksamhet helt obehindrat.