Våra tävlingar 2019

Bruks:
30/3 Appell Spår PM
1/9 Sök Lä-Hö-Elit
1/12 Appell Spår och Sök

IPO-R:
23-24/3 Spår/Ytsök/Ruin V Inbjudan
27-28/4 Ytsök V, A, B Inställd
5-6/10 Spår/Ytsök/Ruin V


Lydnad:
27/1 Startklass x 2

13/6 Startklass + Klass 1

6/7 Bockalydnaden, alla klasser
5/9 Startklass + Klass 1
30/11 Adventslydnaden, alla klasser

Rallylydnad:
4/5 Nybörjar och Avancerad-klass Bilder
10/8 Fortsättnings och Mästar-klass Inbjudan

Agility:
2/2 Frosthoppet, klass 1
27-28/4 Tvådagars i samarrangemang med Falkenbergs BK
6/6 Nationalhoppet, klass 3

15/8 Kvällshoppet, klass 2

NoseWork:
3/8 Inbjudan

Nya utbildningar för tävlingssekreterare, samt nya behörighetsregler

Utbildningen blir digital från maj 2019, och det blir tydligare inriktning på de olika grenarna.

Alla som är auktoriserade tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad innan 2019-05-15 blir automatiskt auktoriserade tävlingssekreterare i lydnad oavsett om man tjänstgjort på lydnadstävling eller inte. Från och med 2019-05-15 gäller dock de vanliga auktorisationsbestämmelserna även för dessa tävlingssekreterare när det gäller hur ofta man ska tjänstgöra på en lydnadstävling för att bibehålla sin auktorisation.
 
Tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad som auktoriseras från och med 2019-05-15 blir enbart tävlingssekreterare i den gren man gått utbildning för.

Anmälan till våra tävlingar

Du anmäler dig till Lydnad, Bruks och Rallylydnad via SBK Tävling
För att anmäla dig till IPO-R, se här
Anmälan till Agility gör du i SAGIK
Anmälan till NoseWork: SNWK

Anmäl dig som funktionär:

Vi behöver alltid hjälp för att kunna arrangera våra tävlingar. Om du vill bidra på något sätt kan du anmäla ditt intresse här:

  • Det finns många uppgifter, både där man behöver lite förhandskunskap men också enklare - men viktiga! - uppgifter som ska göras för att tävlingsdagen ska bli bra. Ange vad du kan tänka dig att göra. Till exempel stå i köket, vara spårläggare, skriva domarens kommentarer på lydnadsplanen, hjälpa till i sekretariatet, vara sökfigurant eller parkeringsvakt ...
  • Som funktionär får man fika och mat under tiden man tjänstgör. Vi behöver veta om du har någon matallergi och behöver specialkost.