Aktuellt för Brukset

Dags att lämna synpunkter till regelrevideringen i Bruks och Mondioring!
Läs igenom förslagen och kom gärna med egna!
Förslagen finns på SBK:s hemsida.
För bruks:
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/regelrevidering-for-bruksprov/
För Mondioring:
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/regelrevidering-for-mondioring/
 
Hög tid att börja planera 2020 år:s tävlingar i bruks.
Vi träffas på klubben tisdagen den 23 april kl 19:00 så kan ni lämna synpunkter på regelrevideringen och vi planerar nästa års tävlingar.
/Bosse
 
Lite från domarkonferensen:
Träningsledare / Träningslicens:
Det betyder att all verksamhet ska vara känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel träningsgrupper som använder annans mark måste ha en utsedd träningsledare, som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Instruktörer, tävlingsledare och domare får detta genom sin utbildning inom SBK.
För mer information se SBK:s hemsida:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/

Tänk även på detta så ni inte blir stoppad på en tävling:
Tjänstetecknet ska, enligt anvisningarna på SBK:s hemsida, ha ”Kraftig mörk text (SBK) på ljus botten (god kontrastverkan)".
Avsikten är förstås att texten ska kunna läsas även på långt håll och på en hund i rörelse. En botten som är mörkgrön eller mörklila kan inte anses som ljus. Militär kamouflagefärg kan vara ljus (ökenkamouflage) men avsikten med ett tjänstetecken är att det ska synas och inte kamoufleras.   

Nybildad sektor
tar hand om bruksgrenarna

Svenska bruksgrenarna
IPO-R
IGP
Mondioring


Läs mer om "din" gren i menyn till vänster.
Vi kommer att fylla på med information efterhand sektorn format sig och lagt upp planer för 2019-2020!